magnify
Home Ekonomika Orientavimasis rinkoje Paklausa, pasiūla, rinkos kaina

Paklausa, pasiūla, rinkos kaina

Testai

1. Paklausa kaip ekonominė sąvoka apibūdina:

a) valstybės interesus;

b) vartotojų interesus;

c) gamintojų interesus;

d) tarpininkų interesus.

Teisingas b) atsakymas.

2. Padidėjus vartotojų pajamoms, kai kiti veiksniai nekinta:

a) padidėjo paklausos kiekis;

b) sumažėjo paklausa;

c) sumažėjo paklausos kiekis;

d) padidėjo paklausa.

Teisingas d) atsakymas.

3. Jei A ir B prekės yra papildai ir B prekės kaina mažėja, tai:

a) A prekės paklausa sumažėja, o B prekės paklausa padidėja;

b) A prekės paklausa padidėja, taip pat padidėja ir B prekės paklausos kiekis;

c) A ir B prekių paklausos kreivės pasislenka į dešinę;

d) B prekės paklausos kiekis padidėja, o A prekės paklausos kreivė savo vietos koordinačių sistemoje nekeičia.

Teisingas b) atsakymas.

Klausimas diskusijai

1. Kas atsitiks su druskos paklausa, pasikeitus vartotojų pajamoms? Dėl kokio veiksnio gali pasikeisti druskos paklausa?

Vartotojų pajamų pasikeitimas kažin ar turėtų įtakos druskos vartojimui. Druskos paklausa nepasikeis, paklausos kreivė nepasislinks nei į dešinę, nei į kairę. Druskos paklausa gali padidėti liepos ir rugpjūčio mėnesiais dėl to, kad šiuo laikotarpiu šeimininkės konservuoja ir sūdo agurkus, pomidorus, kopūstus ir kitas daržoves. Vadinasi, druskos bus sunaudojama daugiau. Todėl šiuo laikotarpiu druskos paklausos kreivė pasislinks į dešinę.

Ar teisingi pateikti teiginiai?

1. Obuolių paklausos kiekis visada lygus pirkėjų nupirktam obuolių kiekiui. Paaiškinkite pasitelkdami grafinį metodą.

Ne, nes obuolių paklausos kiekis gali būti labai didelis, esant nedidelei jų kainai, tačiau pardavėjas už tokią kainą obuolių parduoti nesutiks. Todėl nupirktas obuolių kiekis bus mažesnės už norėtą nupirkti, o kaina didesnė nei ta, kuriai esant norėta nupirkti labai daug obuolių.

2. Padidėjus kompiuterių kainai, sumažėja jų paklausa, kai kiti ją lemiantys veiksniai nesikeičia.

Ne, nes padidėjus kompiuterių kainai, sumažėja jų paklausos kiekis, bet ne paklausa, kurią veikia nekaininiai jos veiksniai.

3. Paklausos sumažėjimas vaizduojamas judėjimu paklausos kreive žemyn.

Ne, nes paklausos sumažėjimas vaizduojamas ne judėjimu paklausos kreive, o paklausos kreivės postūmiu į kairę pusę.

4. Brangstant odiniams batams, batų tepalo paklausos kreivė pasislenka į kairę.

Taip, nes odiniai batai ir tepalas jiems – papildomosios prekės. Pabrangus odiniams batams, jų bus perkama mažiau, todėl mažiau bus perkama ir batų tepalo, nepriklausomai nuo jo kainos. Batų tepalo paklausos kreivė pasislinks į kairę.

5. Brangstant teniso raketėms, perkamų teniso kamuoliukų kiekis sumažėja.

Ne, nes teniso raketės ir teniso kamuoliukai – papildomosios prekės; brangstant teniso raketėms, mažėja teniso kamuoliukų paklausa, o ne jų paklausos kiekis.

Pratimai

1. Grafiškai pavaizduokite paklausos dėsnio veikimą.

Paklausos dėsnis nusako atvirkštinę priklausomybę tarp produkto kainos ir paklausos kiekio.

2. Grafiškai pavaizduokite paklausos kiekio pokytį.

Paklausos kiekis kinta, keičiantis produkto kainai. Tai iliustruojama judėjimu išilgai paklausos kreive D.

3. Nustatykite ir grafiškai pavaizduokite, kaip dėl šių įvykių pasikeis slidžių paklausa (kitiems paklausą lemiantiems veiksniams nesikeičiant).

a) Labai padidėjo šalies gyventojų pajamos.

b) Slidinėjimo batai pabrango 1,5 karto.

c) Šalyje tikimasi sporto prekių brangimo.

d) Pabrango slidės.

e) Gydytojai tikina, kad slidinėjimas naudingas sveikatai, kraujotakai, kvėpavimo sistemai.

f) Šalyje daugėja šiaurietiško ėjimo entuziastų.

Slidžių paklausa:

a) padidėjo, nes padidėjo pajamos;

b) sumažėjo, nes pabrango papildomoji prekė;

c) padidėjo, nes tikimasi kainų padidėjimo;

d) nepasikeitė, sumažėjo paklausos kiekis;

e) padidėjo, nes padidėjo prioritetas slidinėjimui;

f) sumažėjo, nes padidėjo prioritetas kitai sporto šakai, t. y. slidinėjimo konkurentei.


4. A prekės paklausą rodo lygtis QD= a * PA + b * PB + c * Y, nustatytos sąlygos pateiktos lentelėje.

a) Sudarykite paklausos lygtį ir nubrėžkite paklausos kreivę D.

b) Kaip pasikeis A prekės paklausa, padidėjus B prekės kainai 5 Lt/vnt., esant ceteris paribus. Sudarykite naują paklausos lygtį ir nubrėžkite paklausos kreivę D1.

c) A ir B prekės yra pakaitalai ar papildai? Atsakymą paaiškinkite.

d) Kaip pasikeis A prekės paklausa, lyginant su a) atveju, pajamoms sumažėjus 50 Lt. Pavaizduokite grafiškai, paklausos kreivę pažymėkite D3.

a) Pagal nustatytas sąlygas pasirenkamos konkrečios reikšmės, sudaroma paklausos lygtis, nubraižoma paklausos kreivė D.

QDA = – 2 * P + 1 * 10 + 0,1 * 1000 = 2 * P + 110

 

b) Sudaroma nauja paklausos lygtis, nubraižoma paklausos kreivė D1.

QD1A = – 2 * P + 1 * (10 + 5) + 0,1 * 1000 = 2 * P + 115

A prekės paklausa padidės, paklausos kreivė D1, lyginant su paklausos kreive D, pasislinks į dešinę pusę.

 

c) A ir B prekės yra pakaitalai, nes, padidėjus B prekės kainai, padidėja A prekės paklausa.

 

d) Sudaroma nauja paklausos lygtis, nubraižoma paklausos kreivė D2.

QD2A = 2 * P + 1 * 10 + 0,1 * (1000 – 50) = 2 * P + 105

 

A prekės paklausa sumažės, paklausos kreivė D2, lyginant su paklausos kreive D, pasislinks į kairę pusę.

5. Pagal pateiktą lentelę apskaičiuokite, kiek pinigų bilietams į krepšinio varžybas įsigyti išleidžia Rytis, Vytas ir Tomas. Kokiai kainai esant gaunama didžiausia ekonominė ir socialinė nauda?

Lentelėje suskaičiuojame Ryčio, Vyto ir Tomo išlaidas bilietams į varžybas įsigyti. Sporto arenos šeimininkas didžiausią ekonominę naudą gauna esant tokiai rinkos paklausai, kai bilieto kaina yra 30 ir 20 Lt/bilietą. Tarkime, kad padidėjus sirgalių skaičiui, išlaidos nepasikeičia. Tačiau sumažėjus bilieto į rungtynes kainai nuo 30 iki 20 Lt, padidėja ne tik apsilankymų sporto arenoje skaičius (buvo 6, padidėjo iki 9), bet ir atsiranda galimybė lankytis varžybose žmonėms, kurių pajamos mažesnės, šiuo atveju – Tomui. Tai duoda teigiamą socialinį efektą.

 

 

6. Nubrėžkite rinkos paklausos kreivę, žinant A, B ir C pirkėjų individualias paklausos kreives. Visų trijų pirkėjų paklausos kiekio priklausomybė nuo kainos yra tiesinė.

Sudaroma individualių vartotojų ir rinkos paklausos lentelė. Svarbiausi momentai:

a) A pirkėjas nebepirks prekės, jei ji kainuos 6 Lt/vnt., B pirkėjas – 4 Lt/vnt., C pirkėjas – 2 Lt/vnt.;

b) B ir C pirkėjai nepirks daugiau nei 40 vnt. prekių (kai Q = 40 vnt., P = 0 Lt/vnt.). A pirkėjas nepirks daugiau nei 30 vnt. prekių; 

c) Tiesinė paklausos kiekio priklausomybė nuo kainos reiškia, kad kainai sumažėjus 1 Lt/vnt. A pirkėjo perkamas prekės kiekis padidėja 5 vnt., B pirkėjo – 10 vnt., C pirkėjo – 20 vnt. 

Pagal lentelės duomenis braižoma rinkos paklausos kreivė.

 

Testai

 

1. Didėjant mokesčiams:

a) didėja prekių ir paslaugų pasiūla;

b) mažėja prekių ir paslaugų pasiūla;

c) prekių ir paslaugų pasiūla nesikeičia;

d) didėja prekių ir paslaugų paklausa.

Teisingas b) atsakymas.

2. Pasiūlos kreivės poslinkį į dešinę pusę sukels:

a) tobulesnė gamybos technologija;

b) sumažėjusi produkto kaina;

c) padidėjusios vartotojų pajamos;

d) pabrangę gamybos veiksniai.

Teisingas a) atsakymas.

3. Pasiūlos kiekio sumažėjimą rodo:

a) judėjimas iš vieno pasiūlos kreivės taško į kitą toje pačioje kreivėje;

b) pasiūlos kreivės poslinkis į kairę;

c) pasiūlos kreivės poslinkis į dešinę;

d) pasiūlos kreivės poslinkis tiek į kairę, tiek į dešinę.

Teisingas a) atsakymas.

Kurie atsakymai teisingi?

1. Kas sukels muzikos centrų pasiūlos kreivės poslinkį į kairę pusę?

a) Radijo imtuvų kainų padidėjimas.

b) Valstybės finansinė parama šalies muzikos centrų gamintojams.

c) Detalių, naudojamų muzikos centrų gamybai, atpigimas.

d) Muitų importuojamiems muzikos centrams sumažinimas.

Teisingas a) atsakymas. Padidėjus radijo imtuvų kainai, juos tapo pelningiau gaminti, todėl gamintojai dalį išteklių, naudotų muzikos centrams gaminti, dabar skirs radijo imtuvų gamybai. Todėl sumažės muzikos centrų pasiūla, o jos kreivė pasislinks į kairę pusę. Kitais atvejais muzikos centrų pasiūla padidės.

2. Kokie veiksniai padidins lietuviško šokolado pasiūlą šalies rinkoje?

a) Sumažėjęs pelno mokestis šalies šokolado gamintojams.

b) Lietuviško šokolado kainos padidėjimas.

c) Užsienio kapitalo investicijų į Lietuvos konditerijos pramonę padidėjimas.

d) Kakavos pupelių kainos pasaulinėje rinkoje sumažėjimas.

e) Konditerijos įmonių apsirūpinimas naujais įrengimais.

Teisingi a), c), d) ir e) atsakymai. Sumažėjęs pelno mokestis šalies šokolado gamintojams padidins šokolado pasiūlą, nes gamyba taps pelningesnė (atsakymas a); c), d) ir e) atsakymai teisingi, nes minimi pasiūlą lemiantys veiksniai.

Neteisingas b) atsakymas. Lietuviško šokolado kainos padidėjimas lems pasiūlos kiekio, o ne pasiūlos padidėjimą (atsakymas b). 

Kurie teiginiai teisingi?

Teisinių paslaugų pasiūlos kreivės poslinkį į dešinę lėmė:

a) Patalpų, kuriose įsikūrusios teisinių paslaugų kontoros, nuomos padidėjimas.

b) Teisės fakultetų absolventų skaičiaus padidėjimas.

c) Sumažėjo mokesčiai, kuriuos moka teisinių paslaugų kontoros.

d) Sumažėjo veiklos sąnaudos, darbui pasitelkus kompiuterius.

e) Tikimasi, kad teisinių paslaugų kontorų darbuotojų pajamos ateityje labai padidės.

Teisingi b), c), d) ir e) atsakymai. Pasiūlos kreivė pasislenka į dešinę, padidėjus pasiūlai. Tai lėmė: b) – teisinių paslaugų teikėjų skaičiaus padidėjimas; c) – sumažėję mokesčiai; d) – sumažėjusios sąnaudos; e) – lūkesčiai dėl pajamų didėjimo ateityje pritrauks naujus šios paslaugos teikėjus. a) atveju pasiūla sumažės, nes padidės šios paslaugos teikimo sąnaudos. 

Pratimai

1. Nustatykite ir pavaizduokite grafiškai, kaip dėl šių įvykių pasikeis jogurto pasiūla (kitiems pasiūlą lemiantiems veiksniams nesikeičiant).

a) Netikėtai padidėjo pieno kaina.

b) Pabrango vaisiai, kuriais gamintojai gardina jogurtą.

c) Valstybė skyrė finansinę paramą jogurto gamintojams.

d) Jogurto gamintojai įsigijo naujus jo gamybos įrengimus.

e) Dėl reklamos padidėjo jogurto paklausa ir gamintojai tikisi, jog jis pabrangs.

f) Padidėjus konkurencijai, sumažėjo jogurto kaina.

Jogurto pasiūla:

a) Jogurto pasiūla sumažėjo, nes pelningiau tapo gaminti pieną.

b) Jogurto pasiūla sumažėjo, nes padidėjo jo gamybos sąnaudos.

c)  Finansinė parama padidins pasiūlą.

d) Nauji įrengimai leis padidinti darbo našumą, todėl jogurto pasiūla padidės.

e) Lūkesčiai dėl kainų padidėjimo trumpam sumažina pasiūlą. 

f) Sumažėjus jogurto kainai, sumažėja jo pasiūlos kiekis, tačiau pasiūla nepasikeičia.

 

  1. Paaiškinti kainos informacinę ir skatinamąją funkcijas.
  2. Paaiškinti, kodėl pusiausvyra rinkoje neilgalaikė.
  3. Nustatyti grafike naują pusiausvyros tašką, pasikeitus prekės ar paslaugos paklausai arba/ir pasiūlai.
  4. Grafiškai vaizduoti, kaip pokyčiai vienose rinkose veikia kitas.

Pratimai

1. Kurie iš šių teiginių iliustruoja paklausos pokytį, o kurie – paklausos kiekio pokytį?

a) Knygos pabrango 2 kartus, todėl dabar, norint jas nusipirkti, nereikia gaišti eilėse.

b) Sumažėjus gimstamumui šalyje, sumažėjo vaikiškų vežimėlių paklausa.

c) Baimindamasi naujo cukraus kainų šuolio, žmonės ėmė kaupti jo atsargas.

d) Padidėjus siuvimo paslaugų kainai, sumažėjo siuvyklų klientų skaičius.

e) Po pranešimų, įrodančių rūkymo žalą jauniems žmonėms, sumažėjo tabako gaminių paklausa.

f)  Pabrangus rašaliniams parkeriams, iškilo rašalo pardavimo problema.

g) Padidėjus pajamoms, žmonės ėmė dažniau lankyti teatrus ir koncertus.

a) Pasikeitė paklausos kiekis, nes pasikeitė knygų kaina.

b) Pasikeitė paklausa, nes sumažėjo vartotojų skaičius.

c) Pasikeitė paklausa, nes tikimasi jo kainų padidėjimo ateityje.

d) Pasikeitė paklausos kiekis, nes padidėjo šios paslaugos kaina, žmonės siuvasi mažiau drabužių.

e) Pasikeitė paklausa, nes pasikeitė rūkančiųjų požiūris į rūkymą.

f) Pasikeitė rašalo paklausa, nes pasikeitė papildomosios prekės – rašalinių parkerių – kaina.

g) Pasikeitė paklausa, nes padidėjo teatrų ir koncertų lankytojų pajamos.

2. Kurie iš šių teiginių iliustruoja pasiūlos pokytį, o kurie – pasiūlos kiekio pokytį?

a) Padidėjus trąšų kainai, sumažėjo bulvių pardavimas.

b) Atpigus vaniliniams ledams, imta daugiau gaminti šokoladinių ledų.

c) Pabrangus importiniams sportiniams bateliams, jų įvežama daugiau.

d) Įdiegus naują surinkimo liniją, pagaminama daugiau televizorių.

e) Sumažėjus džemperių kainai, sumažėjo juos gaminančių įmonių skaičius.

f) Padidėjus ūkininkų skaičiui, buvo išspręsta mėsos stygiaus problema.

g) Numatydami, kad grūdai per mėnesį pabrangs 15 proc., jų augintojai nusprendė išsinuomoti daugiau sandėlių jų laikymui.

a) Pasikeitė pasiūla, nes pasikeitė gamybos sąnaudos.

b) Pasikeitė šokoladinių ledų pasiūla, nes pasikeitė giminingos prekės kaina.

c) Pasikeitė sportinių batelių pasiūlos kiekis, nes pasikeitė jų kaina.

d) Pasikeitė televizorių pasiūla, nes pasikeitė jų gamybos technologija.

e) Pasikeitė džemperių pasiūlos kiekis, nes sumažėjo jų kaina.

f) Pasikeitė mėsos pasiūla, nes padidėjo gamintojų skaičius.

g) Pasikeitė pasiūla, nes laukiama didesnių kainų ateityje.

Testai

1. Pusiausvyros kaina rinkos ekonomikoje susidaro taške, kuriame:

a) pasiūlos kreivė kerta y ašį;

b) pasiūlos kreivė kerta paklausos kreivę;

c) pasiūlos kreivė kerta x ašį;

d) paklausos kreivė kerta y ašį.

Teisingas b) atsakymas.

2. Jei produkto pasiūla ir paklausa padidėja, tai:

a) pusiausvyros kaina ir pusiausvyros kiekis sumažėja;

b) pusiausvyros kaina ir pusiausvyros kiekis padidėja;

c) pusiausvyros kiekis padidėja, o pusiausvyros kaina gali padidėti, sumažėti ar nepasikeisti;

d) pusiausvyros kaina padidėja, o pusiausvyros kiekis gali padidėti, sumažėti ar nepasikeisti.

Teisingas c) atsakymas.

3. Jei produkto pasiūla padidėja, o paklausa sumažėja, tai:

a) pusiausvyros kiekis gali padidėti, sumažėti arba nepasikeisti, o pusiausvyros kaina sumažėja;

b) pusiausvyros kiekis ir pusiausvyros kaina padidėja;

c) pusiausvyros kiekis gali padidėti, sumažėti arba nepasikeisti, o pusiausvyros kaina padidėja;

d) pusiausvyros kiekis padidėja, o pusiausvyros kaina gali padidėti, sumažėti arba nepasikeisti.

Teisingas a) atsakymas.

4. Prekės paklausą rodo lygtis P = 8 – QD, o pasiūlą – lygtis P = 2 + 2QS. Jei, pasikeitus prekės paklausai, dabar ją rodo lygtis P = 6 – QD, galima teigti, kad:

a) prekės paklausa padidėjo;

b) prekės paklausa sumažėjo;

c) prekės pasiūla padidėjo;

d) prekės pasiūla sumažėjo.

Teisingas b) atsakymas.

Ar teisingi pateikti teiginiai?

1. Sumažėjus pasiūlai, kai kiti veiksniai nekinta, padidėja produkto rinkos kaina.

Taip.

2. Sumažėjus dviračių pasiūlai, kai kiti veiksniai nekinta, gali sumažėti jų paklausa.

Teiginys neteisingas. Sumažėjus džinsų pasiūlai, padidėja jų rinkos kaina, todėl sumažės paklausos kiekis, o ne paklausa.

Kuris teiginys teisingas?

1. Arba ir kava yra pakaitalai vartojime, o grietinėlė – papildomoji prekė. Kas atsitiks arbatos ir grietinėlės rinkose, padidėjus kavos kainai?

a) Arbatos ir grietinėlės kaina padidės.

b) Arbatos ir grietinėlės kaina sumažės.

c) Arbatos kaina padidės, o grietinėlės – sumažės.

d) Arbatos kaina sumažės, o grietinėlės – padidės.

Teisingas c) atsakymas, nes pakaitalų kainos kinta ta pačia kryptimi, o papildomųjų prekių – priešingomis.

2. Artėjant vasarai, kambarių nuomos kainos poilsio namuose didėja. Tai lemia šių paslaugų:

a) Paklausos kreivės poslinkis į kairę.

b) Paklausos kreivės poslinkis į dešinę.

c) Pasiūlos kreivės poslinkis į kairę.

d) Pasiūlos kreivės poslinkis į dešinę.

Teisingas b) atsakymas, nes, artėjant vasarai, kambarių nuomos paklausa poilsio namuose didėja, todėl paklausos kreivė pasislenka į dešinę, kambarių nuomos kainos padidėja.

3. Kokios problemos iškyla šaldytuvų gamintojams A taške?

a) Paklausa didesnė už pasiūlą.

b) Visi pagaminti šaldytuvai bus parduoti.

c) Pasiūlos kiekis didesnis už paklausos kiekį.

d) Pasiūla didesnė už paklausą.

Teisingas c) atsakymas. Sujungus paklausos ir pasiūlos kreives matyti, kad, esant kainai P1, QS  > QD.

 

4. Tuo pat metu padidėjus paklausai ir sumažėjus pasiūlai:

a) Pusiausvyros kiekis gali padidėti.

b) Pusiausvyros kaina padidės.

c) Teisingas tik b) atsakymas.

d) Teisingi a) ir b) atsakymai.

Teisingas d) atsakymas. Padidėjus paklausai, o pasiūlai sumažėjus, pusiausvyros kaina padidėja (atsakymas b). Pusiausvyros kiekis gali padidėti, jei paklausa padidės didesniu tempu negu sumažės pasiūla (atsakymas a). 

5. Šalyje vieno gyventojo suvartojamas kavos kiekis sumažėjo, o jos kaina padidėjo. Tai reiškia, kad:

a) sumažėjo kavos pasiūla;

b) sumažėjo kavos paklausa;

c) tuo pat metu padidėjo ir kavos paklausa, ir jos pasiūla;

d) visi atsakymai teisingi.

Teisingas a) atsakymas. Jei sumažėjo kavos pasiūla, jos kreivė pasislinko į kairę pusę. Todėl padidėjo kavos kaina, o parduodamas jos kiekis sumažėjo, taigi sumažėjo ir jos vartojimas. Jei, nesikeičiant pasiūlai, sumažėja kavos paklausa, sumažėja jos vartojimas ir kaina. Todėl b) atsakymas neteisingas. Jei tuo pat metu padidėtų ir kavos paklausa, ir jos pasiūla, padidėtų parduodamas jos kiekis, taigi ir vartojimas, o kaina padidėtų, sumažėtų arba nepasikeistų. Iš formuluotės žinoma, kad kavos suvartojimas sumažėjo, todėl c) atsakymas neteisingas.    

5. Kurie teiginiai teisingi, o kurie – klaidingi?

1. Jei didėja dirbtinos odos pasiūla, tikėtina, kad:

a) Dirbtinos odos kaina padidės.

b) Natūralios odos paklausa sumažės.

c) Natūralios odos kaina sumažės.

d) Sumažės užimtumas natūralios odos pramonėje.

A) teiginys neteisingas, nes, didėjant pasiūlai, kaina mažėja, o ne didėja.

B) teiginys teisingas, nes, didėjant dirbtinos odos pasiūlai, jos kaina mažėja, todėl pakaitalo – natūralios odos – paklausa sumažės.

C) Sumažėjus natūralios odos paklausai, jos kaina sumažėja. Teiginys teisingas.

D) Sumažėjus natūralios odos kainai, sumažės jos pasiūlos kiekis, kartu sumažės ir užimtumas natūralios odos pramonėje. Teiginys teisingas.

2. Tuo pat metu padidėjus paklausai ir pasiūlai:

a) Pusiausvyros kiekis padidėja.

b) Pusiausvyros kiekis sumažėja.

c) Pusiausvyros kaina padidėja.

d) Pusiausvyros kaina sumažėja.

e) Pusiausvyros kaina nepakinta.

Teisingi a), c), d) ir e) atsakymai. Teisingas a) atsakymas ir neteisingas b) atsakymas. Atsakymas c) teisingas: taip nutinka, jei paklausa padidėja didesniu tempu nei pasiūla. Pusiausvyros kaina gali sumažėti (atsakymas d), jei pasiūla padidėja didesniu tempu nei paklausa. Pusiausvyros kaina gali ir nesikeisti (atsakymas e), jei paklausa ir pasiūla padidėja vienodu tempu.

Pratimai

1. Prekės paklausą rodo lygtis QD = 20 – 2 P, o pasiūlą – lygtis QS = 8 + 6 P. Kaip pasikeis pusiausvyros kaina, jei paklausa sumažės 20 proc., o pasiūla padidės 40 proc. (esant kiekvienam kainų lygiui)?

Norint sužinoti pusiausvyros kainą, reikia paklausos kiekį sulyginti su pasiūlos kiekiu, t. y. QD = QS.

Taigi 20 – 2 P = 8 + 6 P; – 8 P = – 12; P = 1,50 Lt/vnt.

Jei paklausa, esant kiekvienam kainų lygiui, sumažėja 20 proc., o pasiūla, esant kiekvienam kainų lygiui, padidėja 40 proc., tai nauja pusiausvyros kaina bus: 0,8 (20 – 2 P) = 1,4 (8 + 6 P); 16 – 1,6 P = 11,2 + 8,4 P; – 10 P = – 4,8; P = 0,48 Lt/vnt.

Taigi pusiausvyros kaina sumažėjo 1,02 Lt/vnt.

2. A prekės paklausą rodo lygtis QD = 3,75 PB – 5 PA, o pasiūlą – lygtis QS = 14 + 2 PA + 0,25 PB. Kokioms A ir B prekių kainoms esant pusiausvyros kiekis yra 20 vnt.?

Esant pusiausvyrai, QD = QS;  QD = 20 vnt., QS = 20 vnt. Todėl sudaroma tokia lygčių sistema:

               3,75 PB – 5 PA = 20

               14 + 2 PA + 0,25 PB = 20

Ją išsprendus gauname, kad PA = 2 Lt/vnt., PB= 8 Lt/vnt.

3. Rinkoje susitinka 5 pirkėjai ir 5 pardavėjai. Kiekvienas pirkėjas nori nupirkti vieną knygą, tačiau kiekvienas gali už ją sumokėti skirtingą kainą: pirmasis – 15 Lt, antrasis – 25 Lt, trečiasis – 30 Lt, ketvirtasis – 40 Lt, penktasis – 55 Lt. Kiekvienas pardavėjas nori ir gali parduoti po vieną knygą, tačiau – skirtinga kaina: pirmasis – už 15 Lt, antrasis – už 20 Lt, trečiasis – už 30 Lt, ketvirtasis – už 45 Lt, penktasis – už 65 Lt. Kokia yra knygos rinkos kaina?

Sudarome knygų paklausos ir pasiūlos lentelę.

 

Svarbu teisingai nustatyti paklausos ir pasiūlos kiekius bei suprasti, kad, iš vienos pusės, visi pardavėjai, sutinkantys parduoti knygą už mažesnę kainą, neatsisakys jos parduoti brangiau. Pvz., pardavėjai, sutikę parduoti knygą už 15 ir 20 Lt, apsidžiaugs, ją pardavę už 30 Lt. Todėl, knygai kainuojant 30 Lt, bus siūlomos 3 knygos, o ne viena (pasiūlos kiekis bus 3 vnt.). Taip pat bus ir su norimomis nupirkti knygomis: esant galimybei nupirkti knygą pigiau, sumažės norėjusiųjų ją pirkti brangiau. Pvz., pirkėjai, norėję ir galėję mokėti už knygą 55, 40 ir 30 Lt, apsidžiaugs, galėdami ją įsigyti už 25 Lt. Todėl, knygai kainuojant 25 Lt, bus norima nusipirkti 4 knygas.          

Taigi iš lentelės matyti, kad knygos rinkos kaina – 30 Lt, bus nupirktos ir parduotos 3 knygos.

4. Pavaizduokite grafiškai, kaip pasikeis prekės pusiausvyros kaina ir kiekis, jeigu:

a) Paklausa padidėjo 2 kartus, o pasiūla padidėjo 1,5 karto.

b) Paklausa sumažėjo 1,5 karto, o pasiūla padidėjo 2 kartus.

c)  Paklausa padidėjo 1,5 karto, o pasiūla sumažėjo 2 kartus.

d) Paklausa ir pasiūla sumažėjo 2 kartus.

a) Padidėjo ir pusiausvyros kaina, ir pusiausvyros kiekis.

b) Pusiausvyros kaina sumažėjo, pusiausvyros kiekis padidėjo.

c) Pusiausvyros kaina padidėjo, pusiausvyros kiekis sumažėjo.

d) Pusiausvyros kaina nepasikeitė, pusiausvyros kiekis sumažėjo.

5. Paaiškinkite, kaip pasikeis prekės pusiausvyros kaina ir kiekis, jeigu:

a) Sumažės prekės gamybos kaštai;

b) Padidės gyventojų pajamos;

c) Rinkoje atsiras pigesnis šios prekės pakaitalas;

d) Padidės prekės gamybos našumas.

a) Pusiausvyros kaina sumažės, pusiausvyros kiekis padidės;

b) Pusiausvyros kaina padidės, pusiausvyros kiekis padidės;

c) Pusiausvyros kaina sumažės, pusiausvyros kiekis sumažės;

d) Pusiausvyros kaina sumažės, pusiausvyros kiekis padidės.

Rinkos ekonomikoje kainai tenka svarbus vaidmuo reguliuojant išteklių perskirstymą tarp ekonominių veiklų ir gamybos sričių. Naudojant paklausos ir pasiūlos kreives bei jų poslinkius, galima stebėti, kaip rinkos susijusios tarpusavyje ir kodėl pasikeitus pusiausvyrai vienose rinkose, ji keičiasi ir kitose. Nustatant, kaip pokyčiai vienų prekių ar paslaugų rinkose paveiks pakaitalų ir komplektinių produktų rinkas, rekomenduojamas toks analizės nuoseklumas:

  • pagal užduoties sąlygą nustatyti, koks svarbiausias veiksnys sąlygojo pokyčius produkto rinkoje;
  • nustatyti, ką veikia šis veiksnys – paklausą ar pasiūlą (reikia vaizduoti tik vienos kreivės – paklausos arba pasiūlos – poslinkį);
  • nustatyti, kaip dėl to pasikeičia pusiausvyros kaina ir pusiausvyros kiekis nagrinėjamo produkto rinkoje;
  • nustatyti, kaip, pasikeitus pusiausvyros kainai arba pusiausvyros kiekiui, pasikeis produktų pakaitų (pakaitalų) arba komplektinių produktų rinkos.

Kurie teiginiai teisingi, o kurie – klaidingi?

1. Rinkos mechanizmo elementai yra:

a) Paklausa.

b) Pasiūla.

c) Sąnaudos.

d) Konkurencija.

e) Kaina.

f) Pelnas.

Teisingi a), b), d), e) atsakymai.

Pratimas

1. Tarkime, kad pabrango pašarai gyvuliams. Rinkos diagramomis paaiškinkite, kaip pasikeis jautienos, paukštienos, pūkų, pūkinių antklodžių ir atlasinių audinių paklausa, pasiūla, pusiausvyros kainos ir pusiausvyros kiekiai.

Dėl pabrangusių pašarų padidėja jautienos gamybos sąnaudos, todėl sumažėja pasiūla jautienos rinkoje ir jos pasiūlos kreivė pasislenka į kairę. Padidėjus jautienos pusiausvyros kainai, padidėja jautienos pakaitalo – paukštienos paklausa. Paukštienos paklausos kreivė pasislenka į dešinę, todėl padidėja paukštienos pusiausvyros kiekis. Tai padidina pūkų pasiūlą (šiuo atveju paukščių mėsa ir pūkai – papildai). Jai padidėjus, sumažėja jų pusiausvyros kaina. Pūkai yra pagrindinė žaliava siuvant pūkines antklodes, todėl pūkinių antklodžių rinkoje padidės jų pasiūla, kreivė pasislinks į dešinę. Dėl to padidės jų pusiausvyros kiekis. Atlasinių audinių rinkoje padidės šių audinių paklausa, mat jų reikia siuvant pūkines antklodes. Atlasinių audinių kreivė pasislinks į dešinę, padidės atlasinių audinių pusiausvyros kaina.

Pratimai

  1. Rinkos paklausą rodo lygtis QD = 3 – P, o pasiūlą – lygtis QS = 2 P. Apskaičiuokite pusiausvyros kainą ir pusiausvyros kiekį. Pavaizduokite situaciją grafiškai.

Randame pusiausvyros kainą. Jei QD = QS, tai 3 – P = 2 P; – 3 P = – 3; P = 1 Lt/vnt.

Randame pusiausvyros kiekį QD = 3 – P = 3 – 1 = 2 vnt. QS = 2 P = 2 * 1 = 2 vnt. 

Kavos paklausos ir pasiūlos kiekiai  yra: