magnify
Home Fizika Teorija 10 – 12 klasė Elektromagnetinė indukcija Saviindukcija, magnetinio lauko energija

Saviindukcija, magnetinio lauko energija

 

© Bronė Narkevičienė