magnify
Home Fizika Teorija 9 klasė Šiluminiai reiškiniai Šilumos laidumas, kiekis, savitoji šiluma, faziniai virsmai

Šilumos laidumas, kiekis, savitoji šiluma, faziniai virsmai

© Bronė Narkevičienė